su kaçağı tespiti

su kaçağı tespiti

su tesisat borusunu düzgün kaynak olmadığından dolayı su borularında zamanla su kaçağı vermekte