su kaçağı tespiti izmir

su kaçağı tespiti izmir

Ev içlerinde su tesisat boruları döşenirken kaynağını iyi ısıtmadan dolayı temiz su borularında su sızıntısı oluşmaktadır.